Lidmaatschap

De vereniging maakt kosten voor het verzorgen van de lessen, zoals zaalhuur, vergoedingen, administratie, etc. en vraagt daarom contributie.
Het inschrijfgeld is eenmalig € 6,50.

De contributie
Jeugd: € 120,- per jaar of € 30,00 per kwartaal.
Vanaf 18 jaar € 132,- per jaar of € 33,00 per kwartaal.

Betaling
Wij verzoeken u om dit bedrag aan het begin van de door u gekozen periode over te maken op IBAN: NL48 INGB 0003 652370, t.n.v. Penn. Turnver. SVH te Heinenoord.
Bij de eerste betaling kunt u het inschrijfgeld toevoegen.

Lidmaatschap opzeggen.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail* naar:
R. Sturrus, Dreeshof 10, 3274 CC Heinenoord of naar:
svh.heinenoord@gmail.com

*Opzeggingen t/m de 15de van een maand: uitschrijving per 1ste van de daar op volgende maand. (b.v. opzegging is op 15 maart binnen, uitschrijving per 1 april)
Opzeggingen na de 15de van een maand: uitschrijving per 1ste van de 2de maand erna. (b.v. opzegging is op 16 maart binnen, uitschrijving per 1 mei)

Reacties gesloten.