Lidmaatschap

De vereniging maakt kosten voor het verzorgen van de lessen, zoals zaalhuur, vergoedingen, administratie, etc. en vraagt daarom contributie.
Het inschrijfgeld is eenmalig € 6,50.

De contributie

€ 60,- per half jaar, € 33,- per kwartaal of € 12,- per maand.

Betaling
Wij verzoeken u om dit bedrag aan het begin van de door u gekozen periode over te maken op IBAN: NL48 INGB 0003 652370, t.n.v. Penn. Turnver. SVH te Heinenoord.
Betalingskenmerk: Lidmaatschapnummer

Lidmaatschap opzeggen.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per e-mail* naar:
svh.heinenoord@gmail.com

*Opzegtermijn is 1 maand